Stiftelsen Fokhol Gård

Fokhol Gård eies av Stiftelsen Fokhol Gård, som er en ideell og allmennyttig stiftelse. Fokhol ble overtatt fra Stange kommune i 1990 etter nesten 100 års kommunal eie. Hele eiendommen er lagt om til biologisk-dynamisk drift, som er en økologisk driftsform. Alle verdier som opparbeides tilfaller den allmennyttige stiftelsen til fremme av det ideelle formålet.

Stiftelsen Fokhol Gård har et tre-delt formål:

  • Allsidig biologisk-dynamisk drift
  • Forsøks- og utviklingsarbeid
  • Pedagogisk virksomhet

Forsøks- og forskningsvirksomheten er basert på ulike former for samarbeid med miljøer og personer med nødvendig kompetanse, og som har tilgang til statlige eller private finansieringsmidler. Vi tar gjerne i mot henvendelser om forsøks- og forskningssamarbeid fra interesserte.

Styret

Stiftelsen Fokhol Gård har et styre på 8 personer, som tilsammen innehar bred kompetanse.

Styrets medlemmer er: Jostein Hertwig (styreleder), Erik Hoel, Regine Andersen, Daniel Myrseth, Egil Refsahl, Klara Linde, Morten Ingvaldsen og Heiner Hansen. Heiner Hansen og Klara Linde er også medlemmer i Forpakterlaget Fokhol Gård, se nedenfor.

En stor gruppe med mennesker har stått rundt Stiftelsen Fokhol Gård fra etableringen i 1990.

Forpakterlaget

Forpakterlaget Fokhol Gård har ansvar for drift og all øvrig virksomhet basert på avtale med Stiftelsens styre innenfor rammen av Lov om forpakting. Forpakterlaget er organisert som et ansvarlig selskap (ANS). Hele virksomheten skal innrettes etter Stiftelsens formål. Forpakterlagets medlemmer: Anne Dirsch, Jesse O`Brien, Klara Linde, Luise Malur, Heiner Hansen, Lea Hansen og Rike Papenhagen. Klara Linde og Heiner Hansen er også medlemmer i styret i Stiftelsen Fokhol Gård.

Forpakterlaget ansetter medarbeidere for kortere eller lengre tid. Praktikanter fra inn- og utland bor og arbeider på Fokhol, og får praktisk og teoretisk opplæring i biologisk-dynamisk (økologisk) jordbruk.