Ledige Stillinger

Søker nye forpaktere

Er du Fokhol’s nye forpakter?
Fokhol Gård er en av de største økologiske gårdene i Norge.
Den drives økologisk/biologisk-dynamisk. Gården har også gjestehus, pedagogisk
og kulturell virksomhet.
Fokhol Gård eies av en allmennyttig stiftelse og drives av et forpakterlag.
Nåværende forpaktere nærmer seg pensjonsalder. Det søkes etter nye forpaktere
som i fellesskap vil drive og utvikle gården videre. Har du/ dere relevant utdannelse
og/ eller yrkeserfaring, send søknad med CV på e-post til fokhol@fokhol.no.