Arbeidshest

SåingSom et supplement til den traktorbaserte driften brukes arbeidshester av rasen Ardenner. Bruk av hest har en egen pedagogisk verdi i utdanningssammenheng. En egen mekaniseringslinje for hest er under utvikling. Bruk av moderne teknologi gjør også hesten konkurransedyktig, sammenliknet med traktordrift, for enkelte arbeidsoperasjoner.

Gården har innkjørte hester for salg.

Ring mobil 48 100 720, eller kontakt oss her.