Klimarapport Fokhol

Klimarapport for Fokhol Gård fra perioden 2014-2017.
Arbeidet bak rapporten er gjort av Dr. Artur Granstedt.

Flere studier viser at matproduksjonens klimapåvirkning må reduseres med minst 80 prosent for å nå FNs klimamål. Denne studien viser at biodynamiske driftsopplegg med allsidig vekstskifte tuftet på kretsløpsprinsipper, som på Fokhol Gård, kan gi et betydelig bidrag til å nå målet. Næringsstoffbalansen i jordbruket generelt må også forbedres radikalt for å bli bærekraftig. Mindre forbruk, og et bedre kretsløp av ikke-fornybare ressurser er helt nødvendig, likedan en reduksjon av forurensende næringsstoffutslipp til vann og luft. Studien viser at et biodynamisk kretsløpsjordbruk også har viktige bidrag å tilføre på dette området.

Arturs Granstedt - klimarapport - norsk - for nettpublisering

For nedlastning:
Trykk her