Gårdsprodukter

Fokhol Gård har en allsidig biologisk-dynamisk produksjon som omfatter korn, poteter, grønnsaker,melk, kjøtt og fôr.

Poteter og grønnsaker  selger vi direkte fra gården.

Grønnsaker selges også til diverse abonnementsordninger. Melken selges gjennom meierisamvirket TINE som økomelk. Dyra slaktes, foredles og selges av T. Brovold Kjøttforretning i Stange og gjennom Nortura.

Slik får du tilgang til produkter fra Fokhol Gård:

· Ta kontakt med oss for avtale om direktesalg av  poteter og grønnsaker (48 100 720)

Bestill fra mandag til torsdag og hent på fredag ettermiddag eller etter avtale!

· Ta kontakt med T. Brovold Kjøttforretning AS i Stange (62 57 14 12) for bestilling av kjøttvare.