Vårfest på Fokhol – 21. mai

 

Generasjonsskifte på Fokhol Gård

Fokhol Gård har vært drevet av fire pionerer gjennom flere tiår: Sigune Ingvaldsen, Morten Ingvaldsen, Inger Ivarrud og Rune Myrseth. I 2015 gikk Sigune og Morten ut av Forpakterlaget og Styret og ble kårfolk på gården. Nå er også Inger og Rune blitt pensjonister. Styret i Stiftelsen Fokhol Gård gleder seg over at en gruppe på syv personer, som tidligere har arbeidet på Fokhol Gård i kortere og lengre tid, har funnet sammen og nå tar over ansvaret for videreutvikling av gårdsdriften. De syv har til sammen omfattende utdanning og erfaring innen biodynamisk og økologisk jordbruk, pedagogikk, kommunikasjon, eurytmi og mekanikk, for å nevne noe. De har også med seg fire barn som vil skape liv og røre på tunet.

Styret takker pionerene på Fokhol for den store innsatsen de har lagt ned i å bygge opp og drive gården, og ønsker Lea Hansen, Heiner Hansen, Anne Dirsch, Jesse O’Brien, Rike Papenhagen, Luise Malur, Klara Linde og de fire barna hjertelig velkommen til Fokhol Gård!

Fokhol Gård, 5. Februar 2022,
Styret i Stiftelsen Fokhol Gård
v/Jostein Hertwig, styreleder

 

Den gamle og den nye generasjonen i skjønn forening under markeringen for overtakelsen av driften 5. februar 2022.