Styret

Stiftelsen Fokhol Gård har et styre på 6 personer, som tilsammen innehar bred kompetanse.

 Styrets medlemmer er : Jostein Hertwig (styreleder), Cato Schiøtz, Inger Ivarrud, Rune Myrseth, Birgit Daatland og Kristian Ormset.  Inger Ivarrud og Rune Myrseth er også medlemmer i Forpakterlaget Fokhol Gård, se over.

En stor krets mennesker har stått rundt Stiftelsen Fokhol Gård fra etableringen i 1990.