Om Stiftelsen Fokhol Gård

Fokhol Gård eies av Stiftelsen Fokhol Gård, som er en ideell og allmennyttig stiftelse. Fokhol ble overtatt fra Stange kommune i 1990 etter nesten 100 års kommunal eie. Hele eiendommen er lagt om til biologisk-dynamisk drift, som er en økologisk driftsform. Alle verdier som opparbeides tilfaller den allmennyttige stiftelsen til fremme av det ideelle formålet.

Stiftelsen Fokhol Gård har et tre-delt formål:

  • Allsidig biologisk-dynamisk drift
  • Forsøks- og utviklingsarbeid
  • Pedagogisk virksomhet

Forsøks- og forskningsvirksomheten er basert på ulike former for samarbeid med miljøer og personer med nødvendig kompetanse, og som har tilgang til statlige eller private finansieringsmidler. Vi tar gjerne i mot henvendelser om forsøks- og forskningssamarbeid fra interesserte.