Forpakterlaget

Forpakterlaget Fokhol Gård har ansvar for drift og all øvrig virksomhet basert på avtale med Stiftelsens styre innenfor rammen av Lov om forpakting. Forpakterlaget er organisert som et ansvarlig selskap (ANS). Hele virksomheten skal innrettes etter Stiftelsens formål. Forpakterlagets medlemmer: Inger Ivarrud og Rune Myrseth. Inger Ivarrud og Rune Myrseth er også medlemmer i styret i Stiftelsen Fokhol Gård.

Forpakterlaget ansetter medarbeidere for kortere eller lengre tid. Praktikanter fra inn- og utland bor og arbeider på Fokhol, og får praktisk og teoretisk opplæring i biologisk-dynamisk (økologisk) jordbruk.