Aktuelt

Salg av grønnsaker

Vårt selvbetjente grønnsaksutsalg er åpent alle dager 9-18 – For større mengder bestill på forhånd tlf 48 100 720 eller e-post fokhol@fokhol.no

VELKOMMEN!


Medarbeidere søkes til Fokhol gård

Fokhol gård ligger i Stange, 120 km nord for Oslo, i et fruktbart jordbruksdistrikt med utsyn over Mjøsa. Gården omfatter et allsidig driftsopplegg på om lag 100 ha; 34 melkekuer med ungdyr, fôrdyrking, matkorn, poteter, grønnsaker og noe foredling. 8-10 arbeidshester anvendes i åkerbruket som et tillegg til traktorbasert drift. Gården var ferdig omlagt til bio-dynamisk drift i 1998. Et gjestehus på gården er tilrettelagt for kurs og møtevirksomhet, med møterom, matsal og plass for 35 overnattende.

Den allmennyttige Stiftelsen Fokhol Gård står som eier av gården. Stiftelsens formål er bio-dynamisk drift, pedagogisk virksomhet og utviklingsarbeid innen bio-dynamisk/ økologisk landbruk. Et forpakterlag som for tiden består av to personer, har hånd om den daglige drift sammen med medarbeidere og praktikanter.

Gården ønsker å knytte til seg flere personer som vil bidra i daglig drift. Vi søker etter personer med evner, interesse og pågangsmot som liker å jobbe i et fellesskap. Søkere kan være enkelt personer eller par/ familie som ønsker meningsfullt arbeid med verdibasert forankring.

Engasjerte medarbeidere som over tid vil forbinde seg ytterligere med Stiftelsens formål og driftsopplegg, har mulighet for å gå med i forpakterlaget og ta del i helhetsansvar og videreutvikling av gården.

 

Røkter til økologisk melkeproduksjon

Vi ønsker å komme i kontakt med personer med interesse og kunnskap om storféhold og melkeproduksjon helst innen økologisk drift. Allsidig landbrukspraksis er også ønskelig.

Besetningen er av rasen NRF og består av 34 melkekuer, ungdyr og avlsokse. Fokhol har en melkekvote på 160 000 kg. Melka går til Tines anlegg i Oslo og blir til økologisk kefir.

Fjøset er et eldre båsfjøs. Vi er godt igang med planleggingsfasen for bygging av nytt fjøs. Som røkter vil man få mulighet til å ta del i denne prosessen om ønskelig.

Arbeidsoppgaver vil primært være melking og stell av dyrene, fôrhåndtering og opplæring av praktikanter. Ved interesse vil det være mulig å delta i andre arbeidsoppgaver på gården.

Vi tilbyr bolig på gården.

Søkere uten relevant erfaring med storfehold og melkeproduksjon vil ikke bli vurdert.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Søknad sendes

E-post: fokhol@fokhol.no

Søknad merkes

Søknad fjøs

Kontaktperson

Inger Ivarrud & Rune Myrseth.

tlf. 902 27 082