Aktuelt

Salg av grønnsaker

Vårt selvbetjente grønnsaksutsalg er åpent alle dager 9-18 – For større mengder bestill på forhånd tlf 48 100 720 eller e-post fokhol@fokhol.no

VELKOMMEN!


Medarbeidere søkes til Fokhol gård

Fokhol gård ligger i Stange, 120 km nord for Oslo, i et fruktbart jordbruksdistrikt med utsyn over Mjøsa. Gården omfatter et allsidig driftsopplegg på om lag 100 ha; 34 melkekuer med ungdyr, fôrdyrking, matkorn, poteter, grønnsaker og noe foredling. 8-10 arbeidshester anvendes i åkerbruket som et tillegg til traktorbasert drift. Gården var ferdig omlagt til bio-dynamisk drift i 1998. Et gjestehus på gården er tilrettelagt for kurs og møtevirksomhet, med møterom, matsal og plass for 35 overnattende.

Den allmennyttige Stiftelsen Fokhol Gård står som eier av gården. Stiftelsens formål er bio-dynamisk drift, pedagogisk virksomhet og utviklingsarbeid innen bio-dynamisk/ økologisk landbruk. Et forpakterlag som for tiden består av to personer, har hånd om den daglige drift sammen med medarbeidere og praktikanter.

Gården ønsker å knytte til seg flere personer som vil bidra i daglig drift. Vi søker etter personer med evner, interesse og pågangsmot som liker å jobbe i et fellesskap. Søkere kan være enkelt personer eller par/ familie som ønsker meningsfullt arbeid med verdibasert forankring.

Engasjerte medarbeidere som over tid vil forbinde seg ytterligere med Stiftelsens formål og driftsopplegg, har mulighet for å gå med i forpakterlaget og ta del i helhetsansvar og videreutvikling av gården.

Kjøkkenmedarbeider

Vi ønsker å komme i kontakt med personer med interesse og kunnskap om matlaging av råvarer fra biodynamisk/ økologisk jord- og hagebruk og gjerne med erfaring fra storkjøkken-drift.

Kjøkkenet i gjestehuset på Fokhol er et «hjerte» på gården. Her tilberedes det mat til gjester og middag til gårdens folk. På kjøkkenet saftes og syltes det, grønnsaker tas vare på, forvelles eller melkesyregjæres. Det foredles melk til yoghurt, kvark eller ferskost og det bakes brød til gjester, praktikanter og for salg i gårdsbutikk. Maten som tilberedes er i overveiende grad vegetarisk, men med innslag av kjøtt og fisk. Råvarer fra egen gård er viktige bestanddeler i menyen. I tillegg er det oppgaver med varebestillinger, renhold og de krav som myndigheter ellers stiller til en godkjent drift.

Serveringen til våre gjester har Debios Gullmerke (90% av servert mat er av økologisk opprinnelse). Det er overnattingskapasitet med inntil 35 sengeplasser fordelt på 17 rom, standarden er enkel. Omgivelsene og maten betraktes som gårdens «varemerke».

Som medarbeider blir du en del av teamet på gården. Du får muligheter til å lage mat av gode råvarer og kan være deltagende i den videre utviklingen av Fokhol Gård som et kulturelt møtested. Det er en fordel med interesse for landbruk og det som skjer på gården ellers.

Vi tilbyr bolig på gården.

Røkter

Vi ønsker å komme i kontakt med personer med interesse og kunnskap om storféhold og melkeproduksjon innen biodynamisk/økologisk drift. Allsidig landbrukspraksis er ønskelig.

Besetningen er av rasen NRF og består av 34 melkekuer, ungdyr og avlsokse. Fokhol har en melkekvote på 160 000 kg. Melka går til Tines anlegg i Oslo og blir til økologisk kefir.

Fjøset er et eldre båsfjøs. Det er konkrete planer om å bygge nytt fjøs (med rom for melkeforedling) i nærmeste fremtid. Som røkter vil man få mulighet til å ta del i denne prosessen.

Arbeidsoppgaver vil primært være melking og stell av dyrene, fôrhåndtering og opplæring av praktikanter. Ved interesse vil det være mulig å delta i andre arbeidsoppgaver på gården.

Vi tilbyr bolig på gården.

 

 

Interessert? For spørsmål, ta kontakt på e-post: fokhol@fokhol.no

Med vennlig hilsen Fokhol Gård v/ Inger Ivarrud og Rune Myrseth

Stange, Juni 2017